דיור מוגן

שירותי הדיור המוגן של מכון סאמיט מותאמים במיוחד לאנשים המעוניינים ומסוגלים להתגורר בדירות עצמאיות בקהילה, אך זקוקים לליווי והנחייה בפיתוח המיומנויות הדרושות לחיים עצמאים יותר. השירות מיועד לאנשים המשתחררים מאשפוז פסיכיאטרי, לאלו המעוניינים לצאת מבית המשפחה וכן לאנשים הנמצאים בהוסטלים, ובכוונתם להתקדם לעצמאות.

מטרות מסגרת הדיור המוגן הן לבנות ולחזק מיומנויות והרגלים תפקודיים, תעסוקתיים וחברתיים, ובכך לקדם עצמאות, יכולת הסתגלות ואיכות חיים. בניית התוכנית השיקומית נעשית באופן אינדיבידואלי, בהתאם לצרכים, תוך שיתופו של המשתקם וגורמים טיפוליים אחרים.

על המשתקמים המופנים לדיור המוגן להשתייך למסגרת תעסוקתית כלשהי, להימצא בטיפול פסיכיאטרי או פסיכולוגי ולהיות אחראים לנטילת תרופות באופן עצמאי.

מסגרת הפעילות

הליווי ניתן במסגרת מגורים עם שותפים או מגורים עצמאיים. היקף הפעילות נקבע על פי החלטת ועדת סל שיקום או מחלקת השיקום במשרד הביטחון.

סוגי מסגרות לדיור המוגן הן:

 • דיור מוגן לוויין 1-2 - ביקורי בית בשבוע.

 • דיור מוגן רגיל 3-5 - ביקורי בית בשבוע.

 • דיור מוגן מתוגבר 6-7 - ביקורי בית בשבוע.
   

אופי הפעילות
כל משתקם/דייר משתתף במפגשים פרטניים וקבוצתיים עם מדריכים במסגרת הדיור המוגן.

כמו כן, מתקיימים מפגשים עם אנשי צוות מקצועיים האחראים ליישום התוכנית השיקומית ולתיאום עם גורמי טיפול אחרים, בהתאם לנדרש.

הפעילות בתוכנית הדיור המוגן כוללת:

 • הכנה למעבר - באמצעות ליווי בתהליך חיפוש דירה ושותפים, סיוע במשא ומתן עם בעלי הדירה ובחתימת החוזה וכן בקניית ציוד הדרוש לדירה (חשוב להגיש בקשה לסיוע קרן שיקום מבעוד מועד).

 • הכוונה ועידוד להשתלבות במסגרת תעסוקתית במהלך היום.

 • הנחיה וליווי בתפקודי יומיום כגון: ניקיון וסדר, היגיינה אישית, הרגלי אכילה ובישול, קניות, ניהול כספים, עצמאות בנסיעות וקיום קשר עם גורמים שונים בקהילה.

 • חיזוק מיומנויות בין-אישיות וחברתיות, תוך התייחסות לחיים המשותפים בדירה ועידוד להשתלבות במסגרות שונות בקהילה.

 • עדכון התוכנית השיקומית, בהתאם להערכת מצב תקופתית ועדכוני הגורם המטפל.

 • ראוי לציין, כי במידה וחל שינוי במצבו של המשתקם, יסייע הצוות בהפניה ובהעברה למסגרת מתאימה יותר.

אופני הפניה וקבלה לדיור המוגן

ההפניה לשירותי הדיור המוגן נעשית באמצעות ועדת סל שיקום או משרד הביטחון. ניתן לפנות באמצעות התחנות לבריאות הנפש, מטפלים אישיים, מסגרות שיקומיות וכן באופן עצמאי.

הליך הקבלה כולל מילוי טפסים על ידי גורם מטפל לצד ראיון קבלה.

התהליך מותנה באישור רכז השיקום המחוזי, באישור תשלום מצד גורם מממן, בהסדרת הזכויות בביטוח הלאומי ובמשרד השיכון, וכן בחתימה על חוזה התקשרות.

שלושת החודשים הראשונים בתוכנית הינם תקופת ניסיון וקליטה. אם המועמד חסר ניסיון בדיור, יערוך צוות הדיור המוגן הערכה של מצבו ושל מוכנותו למעבר, ובהתאם לכך, ישלבוהו בתוכנית הכנה.

לקבלת פרטים נוספים ולהפניה ניתן לפנות לרכזת התוכנית: נטע סיבוני

כתובת: מעשה חושב 4 תלפיות ת.ד 10234, ירושלים 91101

טל': 02-6737221   פקס: 02-6725442