הבימה המקצועית

כאן ניתן למצוא מאמרים, סיכומי מאמרים והרצאות. החומר עוסק בשלושה תחומים מרכזיים: שיקום וטיפול, התבגרות וטיפול במתבגרים ומשפחות אומנה. את המאמרים ניתן לקרוא ולהוריד ללא תשלום. רוב המאמרים סוכמו ונערכו על ידי צוות מכון סאמיט ובעתיד יתכן ויצורפו גם סיכומים או מאמרים והרצאות של אנשי מקצוע נוספים.

בכל קטגוריה נמצאת רשימת מאמרים, המחולקת לפי נושאים עיקריים,

מהות - גיל ההתבגרות

שיקום פסיכוסוציאלי

גיל ההתבגרות

אומנה

לרשימת חוברות מימי עיון השנתיים בגיל ההתבגרות ולהזמנת חוברות