קהילה טיפולית למבוגרים צעירים

הקהילה הטיפולית לשיקום נפשי למבוגרים צעירים עוסקת בשיקום פסיכו-סוציאלי כוללני ואינטנסיבי למבוגרים צעירים עם בעיות נפשיות ותפקודיות, בתנאי מגורים. המשתקמים במסגרת זו הינם בטווח הגילאים 35-19, היכולים ומעוניינים להשתקם בתהליך שיקומי-טיפולי מעמיק וכולל. כל הפונים חייבים באישור משרד הבריאות - סל שיקום או באישור משרד הביטחון.

לכל משתקם בקהילת המבוגרים הצעירים מותאמת תוכנית טיפול אישית, שיקום תעסוקתי, טיפול חברתי, וכן ליווי והדרכה בלימודים ובמיומנויות בחיי היומיום. במהלך התהליך מתקיימים מפגשים משותפים עם ההורים לעדכון הדדי, המתקיימים בנוכחות המשתקמים. 

תהליך השיקום

תהליך השיקום כולל שני שלבים:
א. השלב הראשון – המשתקמים עוברים תוכנית שיקומית כוללת ברמת ליווי גבוהה, המזכירה הוסטל כוללני, ומתגוררים בבתים הכוללים גם את חדרי הטיפול. בהמשך, הם מתגוררים בדירות הקרובות למבנה המרכזי .
ב. השלב השני - המשתקמים שוכרים דירות לוויין של הוסטל בקרבת המבנים המרכזיים, בסיוע אנשי צוות. גם שלב זה מלווה בתוכנית שיקומית כוללת המאפשרת את חיזוק היכולת העצמאית בתחומי היומיום.

בנוסף לכך, המשתקמים מועסקים במרכז לתעסוקה נתמכת של מכון סאמיט בשעות הבוקר. במרכז התעסוקה, רוכשים המשתקמים הרגלי עבודה ויוצאים לעבודה או ללימודים, כדוגמת לימודים מקצועיים, השלמת בגרויות ולימודים אקדמיים.

צוות השיקום

צוות השיקום של היחידה כולל הנהלה, פסיכיאטר, פסיכולוגים, עובדים סוציאלים, מדריכים ומטפלים באמנויות ובדרמה.

מרחבי טיפול שיקומיים

מכון סאמיט מעניק לכל משתקם לפחות שעתיים טיפול שבועיות באמצעות פסיכותרפיה המותאמת למשתקם. כמו כן, מקיים המכון טיפול קבוצתי, טיפול פסיכיאטרי, שיחות טיפוליות בדירה, מועדון חברתי, קבוצות משימה, מגוון חוגים וכן טיפול באמנויות ובדרמה. בשעות הפנויות, אנו מעודדים את המשתקמים לנצל את מרכזי הבילוי והלמידה הקיימים בירושלים, ומסייעים להם להשתלב בהם.

מגורים ככלי שיקומי

למגורים בדירות יש נופך טיפולי חשוב, בהיותם מרחב שיקומי, בו מצופים המשתקמים לדאוג באופן עצמאי לענייני אוכל, ניקיון אישי וניקיון מרחב המגורים. צוות מכון סאמיט מסייע רבות למשתקמים להתמודד עם מטלות תפקודיות, חברתיות ועם הזמן הפנוי העומד לרשותם.

המסר המבני והטיפולי הוא התנהלות ללא השגחה של 24 שעות. לעובדה זו השלכה מרכזית ביחס לנקודת הפתיחה הנדרשת מהמשתקמים בהגיעם למכון סאמיט.

בשלב הראשון מתגוררים המשתקמים בשני בתים בשכונת גילה בירושלים, אשר הותאמו במיוחד לצורכי המשתקמים.

קריטריונים לקבלה

 1.   מוכנות ובשלות סבירה להתחלה של תהליך שיקום.
 2.   יכולות בסיסיות המאפשרות להיות ללא השגחה צמודה.
 3.   היעדר מחשבות אובדניות ונטיות אנטי סוציאליות, סמים, אלכוהול וכו'.
 4.   היעדר אלימות.
 5.   אינטליגנציה ממוצעת נמוכה ומעלה.

אופני הפנייה וקבלה

 •  יש לשלוח חומר מקצועי למכון סאמיט למיון ראשוני. בדוחות הנשלחים, חשוב להדגיש גם יכולת חיובית של המופנה, ולא רק את בעיותיו. ניתן לפנות רק לאחר אישור הגורמים המממנים כגון: ועדת סל-שיקום או אישור משרד הביטחון.
   
  במידה ויש התאמה, יוזמן המופנה לראיון ראשון להיכרות. בשלב הבא, יופנה המשתקם לראיון נוסף ביחידה עצמה.
 • לאחר שני ראיונות מקיפים, תימסר ההחלטה למשתקם בדבר קבלתו או אי קבלתו לתוכנית.
 • לקראת הקבלה לתוכנית, יגיע המשתקם ליום הכוון, ולאחריו - ליום הקבלה.
 • התהליך כולו נמשך כחודש. תאריך הקבלה מותנה במקום פנוי.

כתובת הקהילה הטיפולית למבוגרים צעירים - רחוב ציפורן 39 שכונת גילה ירושלים

טלפון: 02-6766020    פקס:   02-6766027

     כתובת למשלוח דוחות- מכון סאמיט, רחוב הרצוג 39 ת.ד. 10234, ירושלים 91101