top of page
יום הילד.jpeg

יום הילד הבינ״ל

 

ב 20/11 מציינים ברחבי העולם את יום הילד הבינ״ל.
מטרת היום היא בין השאר גיוס התקשורת למודעות וקידום מעמדם וזכויותיהם של הילדים ברחבי העולם בקרב הציבור, והעלאת המודעות לזכויות הילדים בקרב הילדים עצמם.
ב-20 בנובמבר 1959 הוכרזה באו"ם הצהרת זכויות הילד. שלושים שנה לאחר מכן, ב-20 בנובמבר 1989, אימץ האו"ם את אמנת זכויות הילד. האמנה מכילה כללים מפורטים לשמירה על הזכויות שהופיעו בהצהרת זכויות הילד, והיא אושרה על ידי 200 מדינות וביניהן ישראל. 
👈  אנו במכון סאמיט מציינים בחודש נובמבר את ״חודש הילד״, ונספר לכם בין השאר על הזכויות של הילדים הכי פגיעים באוכלוסיה - ילדי האומנה. 
👈 ב-21/11 נחתום את אירועי יום הילד בזום גיוס משפחות אומנה בהשתתפות אב אומנה שיספר לכם את סיפורו האישי, על הזכות הגדולה שניתנה לו להיות משפחת אומנה, ויענה על כל שאלה שתהיה לכם בנושא.
👈 מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים שלנו בחודש החשוב הזה.

bottom of page