top of page
At the Beach

לרגל יום האב הבינלאומי שחל בתאריך 19/6
הזמנו אבות אומנים לספר על התפקיד החשוב של האבות במשפחות האומנה.
אבות האומנה שלנו מגדלים במסירות אין קץ תינוקות וילדים אשר אינם יכולים לגדול עם אבותיהם הביולוגיים,
מהווים דמויות גבריות בטוחות עבורם, ומסייעים בהתפתחותם התקינה.
זוהי הזדמנות לומר תודה לכל האבות המדהימים שלנו במכון סאמיט
ולהזמין אבות נוספים לקחת חלק בהצלת הנפשות שבאומנה.

א)בא מאהבה - יום האב 2022)

bottom of page