274303847_4886388511442745_2845460662446912635_n.jpg

עיגול לטובת מכון סאמיט

בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן

אגורות יועברו לתרומה.

לדוגמה: קנית ב- 78.60 ₪? שילמת 79 ₪, תרמת 40 אגורות! כ- 4 ₪ ממוצע תרומה חודשי!