top of page

מתעניינים במשפחות קלט?

אנא בדקו שאתם עומדים בקריטריונים הבאים לפני שליחת הטופס:


✔ משפחות מדרום הארץ ואזור ירושלים בלבד
✔ זמינות מלאה של אחד ההורים לטיפול וקליטת הילדים
✔ היעדר רישום פלילי
✔ הכנסה קבועה ויציבות כלכלית
✔ גיל ההורים 50-65

✔ נכונות לטפל בילדים מגיל לידה ואילך עם צרכים מיוחדים

WhatsApp Image 2019-08-11 at 15.51.26.jp
bottom of page