top of page
Kenes-2022-Flyer_page-0001.jpg

  "היי, יש ילד שצריך אותך בבית" (עילי בוטנר)

כאשר אתם שומעים על תינוק שטולטל או נפגע /ננטש ע"י הוריו אנחנו בעמותת מכון סאמיט אחראים למצוא לו בית ומשפחה כל עוד הוריו הביולוגים לא יכולים לגדל אותו.

כל ילד וילדה צריכים בית חם ואהבה

איתכם  נוכל לאתר ולהכשיר משפחות אומנה אשר יעניקו בית חם ומשפחה לילדים שמחכים למשפחה.

בעזרתכם נוכל להעניק טיפול רגשי ומקצועי לכ-1400 ילדי אומנה שחלקם בעלי מוגבלויות וקשים רגשים מורכבים.

 

איתכם נוכל לשנות את סוף הסיפור של תינוקות וילדים בסיכון ❤️

לתרומה לפעילות העמותה  - לחצו כאן

bottom of page