הרשמה דרך נציג

לכנס עשור למהות

הסדנה 4, ירושלים, מכון סאמיט